TARIMSAL ÜRETİCİLERE ZİRAAT BANKASI’NDAN YARDIM ELİ

-

BASIN AÇIKLAMASI

“Son günlerde tarımla ilgili meslek örgütlerinin bir kısmı tarafından, doğal afetler nedeniyle gelir kaybına uğrayan üreticilerin Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin bir yıllık ertelemelerin üreticilerin borçlarını ödemesi için yeterli olmadığı, borçların 4-5 yıla varan sürelerde ödenebilmesine imkan tanıyan düzenlemelerin yapılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundukları görülmekte

Söz konusu açıklamalar nedeniyle tarım kesimindeki üreticilerin Ziraat Bankası’na olan borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılması konusunda kamuoyunun tekrar bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği doğmuştur.

Doğal afetlere maruz kalınması nedeniyle gelir kaybına uğrayan üreticilerin Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenebilmektedir.

Ziraat Bankası tarafından daha önce de kamuoyu ile paylaşıldığı üzere;

Son iki yıldır Ziraat Bankası tabii afet, maliyet artışı-gelir azalışı gibi etkenler nedeniyle nakit akışı bozulan ve kredi geri ödemesini vadesinde yapamayan veya ödeme güçlüğü yaşaması muhtemel tarımsal üreticilere likidite gücü kazandırmak için,

Mevcut borçları 5 yıla kadar yapılandırarak, uzun ve esnek vadeler ile uygun koşullarda geri ödeme,

Tarımsal üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için ilave işletme kredisi kullanma olanağı sağlanmaktadır.

Böylece, 2013 yılından bu yana uygulanmakta olan yapılandırma programları ile çeşitli sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerini yapamayan üreticilere; daha uzun ve esnek vadelerde geri ödeme ve devam eden faaliyetlerinin finansmanına yönelik yeni kredi kullanma seçenekleri sunularak karşılaştıkları ekonomik zararların uygun koşullarda telafi edebilmesine imkan tanınmaktadır.

Tarımsal üretimin ülkemizdeki en büyük destekçisi olan Ziraat Bankası tarım kesimindeki üreticilere olan finansal desteğini en doğru, en hızlı ve en uygun şekilde sunmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. “

Hakan YILMAZ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir