Damızlık süt sığırı yetiştiricilerine devlet desteği

-
Damızlık süt sığırı yetiştiricilerine devlet desteği

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Buna göre, damızlık süt sığırı yetiştiriciliğinde, faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için üreticilerin işletmelerinde bulundurmaları gereken manda veya damızlık süt sığırı sayısı 10 baş ve üzerinden en az 5 başa düşürüldü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, 1 Ocak 2016’dan itibaren yürürlüğe  girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

gurcistan-inek-otlama-gidahatti

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliğinde, faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için üreticilerin işletmelerinde bulundurmaları gereken manda veya damızlık süt sığırı sayısı 10 baş ve üzerinden en az 5 başa düşürüldü. Damızlık süt sığırı yetiştiricilerinin karar kapsamında faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullanabilmesi için, 5 baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 5 baş ve üzerine çıkarmaları gerekecek. Bu kapsamda uygulamadan yararlanmak isteyen damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiricilerinde, 5 baş ve üzerinde damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 5 baş ve üzerine çıkarmış olma koşulu aranacak.

TTIP müzakerelerinde zor başlık: Gıda ve tarım

inek-gidahatti

 

 

İlgili yazı şöyle:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/8)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/17)

Kurak hava tarımsal üretimi tehdit ediyor

MADDE 1 – 9/3/2016 tarihli ve 29648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/8)’nin 4 üncü ve 5 inci maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “on baş” ibareleri “beş baş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yeni ve kullanılmamış” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir