Çoban ihtiyacı için ’100 bin Suriyeli’ önerisi

-
Çoban ihtiyacı için ’100 bin Suriyeli’ önerisi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezinin (HÜGO) ’Suriye’ raporunda Türkiye’de tercih edilmeyen çobanlık mesleği için 100 bin kişilik bir istihdam potansiyeli olduğuna dikkat çekildi.

Türk İş Dünyası’nın Suriyelilere bakışı ilk kez araştırıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezinin (HÜGO) yaptığı araştırmada ülkedeki Suriyelilerin sayısının gelecek yıllarda 3 milyonun üzerine çıkabileceği belirtildi.

Yayınlanan raporda yaklaşık 2.2 milyon Suriyeli’nin Türkiye’de kalıcı olacağı esas alınarak düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulanarak, “Türkiye’de en az 300 bin kayıt dışı Suriyeli işçi çalışıyor. En az 150 bin çocuk Türkiye’de doğdu. 18 yaşından küçük 1,2 milyon Suriyeli var. Suriyelilerin mesleki niteliklerinin belirlenmesi, onlara Türkçe eğitimi ve mesleki eğitim sağlanması, Türk toplumuna uyumlarının temel şartları olarak kabul edilmeli. Suriyelilerin yasal çalışma çerçevesi ve çalışabilecekleri alanlar belirlenmeli. Hükümet, sivil toplumla birlikte çalışmalı” denildi.

5 AY SÜRDÜ

12 kişilik ekip tarafından 5 ay süren çalışma sonucu hazırlanan rapor için Türkiye’ni 18 ilinde ekonomide söz sahibi olan 134 kişi ile mülakat yapıldı. Çalışmada, “Kapsamlı, bütünleşik bir plan dahilinde istihdam imkanı yaratılmaması halinde, Türkiye’deki Suriyelilerin Türk ekonomisinin ve hatta Türk sosyal yapısının dengelerini bozma ihtimalinin çok yüksek olacağı açıktır” uyarısında bulunuldu.

Türkiye’deki Suriyelilerin şu anda yasal olarak istihdama dahil edilememesi nedeniyle “kayıt dışı” sorununun arttığı belirtilen araştırmada, Suriyelilerin istihdamı konusunda iş dünyasının somut önerilerine de yer verildi. Türk iş dünyasının konuya ilişkin görüşlerini ve politika önerilerini kapsamlı şekilde ilk kez ortaya koyan bu araştırmada, iş dünyasının Suriyelileri yabancı statüsünde çalıştırmanın getireceği ilave maliyetler konusunda devletin teşvik politikaları ile özendirici olmasını istediği de aktarıldı.

İSTİHDAM ÖNERİLERİ

Raporda Suriyeliler için istihdam önerileri de sıralanarak şöyle denildi:

“Türkiye’deki Suriyeliler içinde meslek sahibi olanların oranı son derece düşüktür. Eldeki kayıtlarda yeterince titiz bir çalışma yapılıp, yapılmadığı bilinmemekle birlikte, üniversite mezunu olanların sayısı 35 bin civarında görünmektedir. 2,2 milyonluk nüfus içinde bu son derece düşük olan sayı, Suriyelilerin eğitim ve niteliksel durumları bakımından karşı karşıya olunan ciddi sorunu ortaya koymaktadır. Ancak çok düşük sayılarda da olsa nitelikli elemanların varlığı mutlaka değerlendirilmelidir. Türkiye’deki Suriyelilerin istihdamı konusunda en somut önerilerden biri hayvancılık sektöründen gelmiştir. Türkiye’de 44 milyon küçükbaş, 14 milyon büyükbaş hayvan olduğunu ifade eden uzmanlar, çobanlık mesleğinin Türkiye’de tercih edilmediğini, bu nedenle de bu alanda ciddi bir açık olduğunu belirtmiştir. Bu çerçevede yaklaşık 100 bin kişilik bir istihdam potansiyelinin Suriyeliler dikkate alınarak planlanabileceğini ifade eden uzmanlar, Tarım Kredi Kooperatiflerinin “meslek eğitimi” imkanı sağlamak konusunda inisiyatif alabileceğini vurgulamaktadır. Türkiye’de gıda ve imalat sektörlerinin Suriyelilerin istihdamı için cazip alanlar olduğu görüşü de aynı uzmanlarca ifade edilmektedir”.

(İHA)

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın