Balıkçı gemisini avcılıktan çıkartanlar desteklenecek

-
Balıkçı gemisini avcılıktan çıkartanlar desteklenecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için on metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine destek verecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği, 13 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

balikcilik-gidahattiTebliğ ile Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için on metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Desteklemenin kapsamı

Tebliğe göre, denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan on metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip ve SUBİS’de kayıtlı gemiler destekleme kapsamında olacak.

Destekleme kapsamına alınacak gemilerin boy uzunluğunun belirlenmesinde 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının yayım tarihinden önce gemiye ait boy uzunluğu esas alınacak.

18/8/2017 tarihinden sonra gemilerde yapılan boy artışı dikkate alınmaz ve destekleme kapsamı dışında tutulacak. Yine iç sularda faaliyet gösteren gemiler, yardımcı gemiler ile boy uzunluğu on metreden küçük gemiler, yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal durumunda olan gemiler,  ihtilaf durumu olup adli makamlara intikal etmiş olan gemiler destekleme kapsamı dışında olacak.

balikci-gemisi-gidahattiMüracaat süresi

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 8/12/2017 tarihine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği İl Müdürlüğüne dilekçe ve ekinde gerekli belgeler ile müracaat edecek.

Geminin teslimi sırasında, gemiye ait denize elverişlilik belgesinde belirtilen araç ve gerecin geminin üzerinde bulundurulması, motor seri numarasının okunur durumda olması zorunlu olacak. Gemilerin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen takvime göre, gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesinde belirtilen kişi/kişiler tarafından istenilen yerlerde teslim edilmesi gerekecek.

Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden balıkçı gemileri teslim veya devir tarihine kadar balıkçılık faaliyetinde bulunabilecekler.

balikci-gemisi-gidahattiDesteklemeler için gerekli nakdi kaynak, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı gereği, 2018 yılı bütçesinde, hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanacak.

Bakanlık, Tebliğde belirtilen hususlarda ilave bilgi ve/veya belge isteyebilecek ve bunlara ilişkin her türlü denetimi yapacak.

Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak.

Tebliğ ile 3/10/2016 tarihli ve 29846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2016/40) yürürlükten kaldırıldı.

 

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir