Balıkçı gemilerine uydudan takip!

-
Balıkçı gemilerine uydudan takip!

Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizde balıkçı gemilerine uydudan takip geliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği, 18 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile denizlerde su ürünleri avcılığı yapan balıkçı gemilerinin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alınarak toplanmasını sağlamak amaçlanıyor.

Tebliğ; denizlerde su ürünleri avlama ruhsatına sahip, boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan balıkçı gemilerini ve bu gemilere takılacak gemi izleme cihazı ve elektronik seyir defterini ve bu cihazların çalışması, kullanılması, avlanan su ürünleri kayıtlarının tutulmasına ilişkin hususlar ile bu hususlarda balıkçı gemi yetkilisinin yükümlülüklerini kapsıyor.

balikci-gemi-izleme-afis-gidahatti

BAGİS cihazı taktırmak zorunlu!

Tebliğ kapsamındaki balıkçı gemilerine, Bakanlıkça istenen Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi BAGİS cihazının taktırılması zorunlu olacak. BAGİS cihazının balıkçı gemilerine takılması, Bakanlıkça belirlenen program dâhilinde yapılacak. BAGİS cihazının takılması için balıkçı gemisi yetkilisinin ve balıkçı gemisinin Bakanlıkça belirlenen zamanda ve istenen yerde bulunması zorunlu olacak.

Bakanlıkça belirlenen program tarihinden sonra takılan cihazların temini ve balıkçı gemilerine takılması ile ilgili masraflar balıkçı gemisi yetkilisine ait olacak. Ayrıca, daha sonra takılacak cihazların Bakanlıkça istenen özelliklere sahip ve BAGİS ile uyumlu olması zorunlu olacak.

Balıkçı gemisine takılarak balıkçı gemisi yetkilisine teslim edilen BAGİS cihazlarına, Bakanlık yetkilisi veya Bakanlıkça yetkilendirilenler dışında arıza durumu dâhil hiçbir şekilde müdahalede bulunulamayacak. Müdahale sebebiyle oluşan zarar ve ziyanla ilgili her türlü masraf balıkçı gemisi yetkilisine ait olacak.

Hayvan beslenmesinde rendering yasağı ertelendi

BAGİS ile ilgili GSM ve uydu abonelik ve iletişim/haberleşme giderleri balıkçı gemisi yetkilileri tarafından karşılanacak.

Tebliğ kapsamındaki balıkçı gemisi yetkililerinin, Bakanlıkça istenen BAGİS cihazını gemilerinde çalışır ve işler vaziyette bulundurması zorunlu olacak. Balıkçı gemisi yetkilileri, Bakanlık tarafından BAGİS cihazı veya BAGİS’te kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden kendilerine gönderilen uyarıları dikkate almak ve bu uyarılara uymak zorunda olacaklar.

Balıkçı gemisi yetkilisi, balıkçı gemisinin kontağını açarak çalışmaya başladığı andan itibaren, ayrıldığı barınak veya limandan başlamak üzere tekrar bir barınak veya limana dönünceye kadar denizde geçen tüm süreçte BAGİS cihazının çalışır ve işler durumda olduğunu kontrol ve takip edecek. BAGİS cihazının çalışmadığı durumda Bakanlıkça belirlenen iletişim adresine arıza bildiriminde bulunacaklar.

hamsi-balik-gidahatti

Balıkçı gemisi yetkilisi, ava çıktığı her gün için av faaliyetleri ve avlanan ürünlerle ilgili Bakanlıkça istenilen bilgileri doğru ve zamanında Elektronik Seyir Defterine girmek ve en geç bir sonraki gün saat 12.00’ye kadar Bakanlıkça belirlenen adrese göndermek zorunda olacak. Ava çıkıldığı halde herhangi bir ürün avlanılmamış olsa bile Elektronik Seyir Defteri bilgisi doldurulacak ve gönderilecek.

Balıkçı gemisi yetkilisi, BAGİS cihazındaki arıza ikaz lambasının yanması veya her ne sebeple olursa olsun BAGİS cihazının çalışmaması durumunda en geç 3 saat içerisinde Bakanlıkça belirlenen iletişim adresine arıza bildiriminde bulunacak. Arıza bildirimi olmaksızın, Bakanlık tarafından 4 saat süreyle BAGİS üzerinden balıkçı gemisine ait BAGİS cihazının çalışır ve işler vaziyette olduğuna dair sinyal alınamaması durumunda, BAGİS cihazı çalıştırılmıyor kabul edilecek.

Kayhan: “Kurbanlık ithal edilmeyecek”

Balıkçı gemisi yetkilisine verilen randevu saatinden itibaren başlamak üzere en geç 48 saat içerisinde Bakanlıkça veya yetkilendirdiği kişi veya kurum tarafından arıza giderilecek.

BAGİS cihazı takılan balıkçı gemisinin her ne suretle olursa olsun balıkçı filosundan çıkarılması halinde, balıkçı gemisi yetkilisi tarafından en geç bir ay içerisinde il müdürlüğüne müracaat edilerek Bakanlık yetkilisi veya yetkilendirdiği kişi veya kurumlarca BAGİS cihazının balıkçı gemisinden sökülmesi sağlanarak, il müdürlüğüne iade edilmesi zorunlu olacak.

Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından balıkçı gemilerine takılan ve balıkçı gemisi yetkilisine teslim tutanağı ile teslim edilen BAGİS cihazı ve ekipmanlarında garanti kapsamı dışında oluşacak zararlar genel hükümlere göre balıkçı gemisi yetkililerine tazmin ettirilecek.

balik-agi-gidahatti

Bakanlık tarafından balıkçı gemilerine takılan ve teslim edilen BAGİS cihazları ve ekipmanları hakkında güncelleme, değiştirme ve geri alma dahil her türlü tasarruf Bakanlıkta olacak.

BAGİS ile ilgili GSM ve uydu abonelik ve iletişim/haberleşme giderleri 31/12/2018 tarihine kadar Bakanlıkça karşılanacak.

Tebliğ hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin 10’uncu maddenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2017 olarak belirlenirken, Tebliğin diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın