Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hollanda, kolları sıvadı

-
Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hollanda, kolları sıvadı

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Lüksemburg’dan devralan Hollanda, Ortak Tarım Politikası’nın sadeleştirilmesi, organik üretim, veterinerlik ve bitki sağlığı kontrollerine ilişkin yönetmelikleri de içeren yüklü bir gündeme sahip.

ab-hollanda-www.gidahatti.comHollanda, altı aylık AB Dönem Başkanlığı süresinde öncelikli olarak ele alacağı konuları dört başlık altında topladı:

Göç ve uluslararası güvenlik: Hollanda, iç ve dış güvenlik konularının birbiri ile olan bağlantısına dikkat çekerek, bunların bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınmasını planlıyor. Sığınma, göç politikalarının ve ortak sınır denetiminin güçlendirilmesi, sığınmacı akımının yönetiminin iyileştirilmesi, sığınmacıların karşılandıkları bölgelerde ve Avrupa’da daha iyi koşullar içinde barındırılmalarının sağlanmasının yanı sıra yüklerin daha adil bir şekilde paylaşımı gibi konuların üye ülkelerin ortak çabalarıyla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

siginmaci-www.gidahatti.comHollanda dış politika alanında AB’nin tüm dünya ile proaktif bir yaklaşımla ilişki kurmasını ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası kapsamında tek bir ses olarak hareket etmesini sağlamayı amaçlıyor.

Yenilikçilik ve istihdam artışı: Hollanda, Dönem Başkanlığı süresi içerisinde istihdam artışı sağlanması ve yenilikçi ekonominin gelişimi için atılacak adımlara öncelik vermeyi hedefliyor. Dünyanın en büyük iç pazarına sahip olan AB’nin bu potansiyelini ekonominin büyümesi hedefine yönelik kullanabilmesi için yenilikçi girişimcilerin desteklenmesi ve yenilikçilik yatırımlarının artırılması da Hollanda’nın altı aylık hedefleri arasında yer alıyor.

Euro Alanı’nın güçlendirilmesi ve düzgün işleyen bir maliye: Ekonomik kriz döneminde birçok AB ülkesi, kamu maliyesi yapılarını güçlendirmek için yapısal reformlar gerçekleştirmek durumunda kaldı. Bu nedenle, ekonominin büyüme ve istihdamın artma eğilimi içinde olduğu bu dönemde kamu maliyesinin düzgün bir şekilde işletilmesi büyük önem taşıyor. Hollanda reformdan geçirilmiş, yeni çok yıllı bütçe tartışmalarını zaman geçirmeden başlatmayı hedefliyor.

İlerici bir iklim ve enerji politikası: Sürdürülebilirlik, çevre ve iklim politikalarının birbiri ile uyumlu bir şekilde ele alınması, hammadde ve enerji kaynaklarının akılcı kullanımı için “dönüşüm ekonomisinin” (circular economy) benimsenmesi, önümüzdeki altı aylık süre içerisinde gündemin üst sıralarında yer bulacak olan konular arasında yer alıyor. Hollanda ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin yakalanması ve Avrupa Enerji Birliği’nin kurulması için önceki dönemlerde başlatılan çalışmaları da sürdürecek.

tarim-www.gidahatti.comOrtak Tarım Politikası

Temel konu başlıklarına ek olarak Hollanda’nın altı aylık görev süresi içinde ele alacağı diğer ana gündem maddeleri ise şöyle:

Yedi yıllık dönemi içerecek AB bütçesi;

Avrupa Sömestri;

Bazı üye ülkelerin hukukun üstünlüğü alanındaki eksikliklerinin giderilmesi için çözümler üretilmesi;

AB kurumlarının karar alma süreçlerinin saydamlaştırılması ve vatandaşların AB konuları ve işleyişi ile daha fazla ilgili olmasını sağlayacak adımlar atılması;

Güvenlik karşısındaki hibrit tehditler ve siber tehditler ile mücadele;

Tüm dünyada insan haklarının güçlendirilmesine yönelik adımlar;

ABD ile Güney Afrika ve Asya ülkeleri ile ticaret bağlarının güçlendirilmesi;

Ortak Tarım Politikası’nın sadeleştirilmesi, organik üretim, veterinerlik ve bitki sağlığı kontrollerine ilişkin yönetmelikler;

Hizmetler ve dijital tek pazarın bütünleştirilmesi;

AB’nin uzaya bağımsız bir şekilde erişimini sağlayacak yetkinliğe ulaşmak için çalışmaların sürdürülmesi;

Eğitim sistemi ile istihdam pazarının beklentisinin örtüşmesine dönük çalışmaların sürdürülmesi;

Görsel ve işitsel medya hizmetleri yönergesinin revizyonu;

Çalışanların işyerlerindeki karsinojenik madde ve koşullara karşı daha iyi korunması (Hollanda sınır değerleri belirlenen karsinojenler ve mutajenler listesini genişletmek istiyor);

AB’de yoksulluk sınırı altında yaşayan kişi sayısının düşürülmesi;

Emisyon Ticareti Sistemi’nin revizyonu;

COP21 konferansı sonrasında süregelen işlerin yürütülmesi;

Dönüşüm Ekonomisi yasa paketinin Haziran ayı sonuna kadar kabul edilmesinin sağlanması;

Yeşil ve akıllı ulaşım alanındaki teknolojilerin teşvik edilmesi;

Örgütlü suçlarla ve terörle mücadele çalışmalarının sürdürülmesi, insan kaçakçılığının önlenmesi;

Polis ve gümrük görevlileri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi;

İnsansız hava araçları ile ilgili yasanın tamamlanması;

Dördüncü demiryolu yasa paketinin ve liman hizmetleri yönetmeliğinin onay sürecinin tamamlanması;

Günümüzde ortaya çıkmış olan yeni hizmetler, pazardaki yeni oyuncular ile internet, medya ve telekomünikasyon hizmetlerinin artık bir bütün haline gelmiş olması nedeniyle mevcut telekomünikasyon yasalarının gözden geçirilmesi;

Hollanda’nın 2013’te gerçekleştirmiş olduğu “Enerji Anlaşması”nın tüm AB ülkelerine tanıtılması (sivil toplum, sanayi ve hükümetin öncelikli hedeflerini dikkate alan anlaşmaya ‘aşağıdan yukarıya’ doğru bir yaklaşımla varılmıştı);

Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan bakanlar toplantısında imzalanması planlanan “Amsterdam Bildirgesi” ile AB’nin gelecekte izleyeceği şehircilik gündemi belirlenecek.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir