Ar-Ge’nin yarısı özel sektörden

-
Ar-Ge’nin yarısı özel sektörden

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında özel sektör %49,8 ile en büyük paya sahip olurken, bunu %40,5 ile yükseköğretim kesimi ve %9,7 ile kamu kesimi takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘2014 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması’ sonuçlarını açıkladı. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2014 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 17 milyar 598 milyon TL olarak hesaplandı.

Bir önceki yıl %0,95 olan gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı ise 2014 yılında %1,01’e yükseldi.

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında özel sektör %49,8 ile en büyük paya sahip olurken bunu %40,5 ile yükseköğretim kesimi ve %9,7 ile kamu kesimi takip etti. Bir önceki yıl (2013) özel sektör %47,5 ile yine ilk sırada yer alıyordu. 2013’te yükseköğretim %42,1, kamu kesimi %10,4 paya sahipti.

Özel sektör, Ar-Ge harcamalarının finansmanında da %50,9 ile ilk sırada yer aldı. Ar-Ge finansmanında özel sektörü %26,3 ile kamu, %18,4 ile yükseköğretim takip etti. Yurtiçi diğer kaynaklar %3,4, yurtdışı kaynaklar ise %1,1 oranında gerçekleşti.

Tam zamanlı çalışan Ar-Ge personeli arttı
Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden 2014 yılında toplam 115.444 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış %2,2 oldu.

Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2014 yılında %53,7’si ticari kesimde, %35,7’si yükseköğretim kesiminde ve %10,6’sı kamu kesiminde yer aldı.

Kadın Ar-Ge personelinin oranı %30,2 oldu
Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 34 826 ile toplam Ar-Ge personel sayısının %30,2’sini oluşturdu. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı ticari kesimde %23,2, kamu kesiminde %25,7, yükseköğretim kesiminde ise %42 oldu.

En fazla Ar-Ge personeli İstanbul (TR1) Bölgesinde
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1.Düzeye göre 2014 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge %26,4 ile Ankara, Konya ve Karaman’ın dahil olduğu Batı Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu %22,7 ile Doğu Marmara (TR4) ve %21,6 ile İstanbul (TR1) Bölgesi takip etti.
Ar-Ge personel sayısına göre ise %23,6 ile İstanbul (TR1) ilk sırada yer almakta olup, bu bölgeyi %21,8 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) ve %14,3 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izledi.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir