Akademik Teşvik Yönetmeliği Yayınlandı

-
Akademik Teşvik Yönetmeliği Yayınlandı

Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için gerekli olan yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuya ilişkin internet sitesinde açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen yönetmeliği değerledirdi.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi;

eğitim-bir-sen-www.gidahatti.comEğitim-Bir-Sen olarak, Aralık ayı başında YÖK, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlığa başvurarak, Şubat 2015 tarihi itibarıyla akademik teşvik ödeneği ödenmesine başlanacak olması dikkate alınarak, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ek 4. maddesi hükmünde öngörülen yönetmeliğin ivedilikle hazırlanarak yürürlüğe konulmasını talep edilmiştik. Konu, 2015 Kasım ayı Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında da tarafımızdan dile getirilmişti. Söz konusu yönetmelik, 18.12.2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Öğretim elemanlarının ek ödeme mağduriyeti sorununa çözüm getirmek amacıyla yürütülen mücadele sonucunda, Kasım 2014 tarihinde 2914 sayılı Kanun’a eklenen ek 3 ve 4. maddelerle öğretim elemanlarına yükseköğretim tazminatı ve akademik teşvik ödeneği ödenmesi yönünde kanuni düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Akademik teşvik ödeneği düzenlemesine göre, her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır.

AT puanı otuz ve üzerinde olanlara, devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil) tutarının; profesör kadrosunda bulunanlar için yüzde 100’üne, doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 90’ına, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 80’ine, araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar için yüzde 70’ine, öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlar için yüzde 70’ine, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için yüzde 70’ine, aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilecektir.

Düzenlemede puanın hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları öngören bahse konu yönetmelikle, Şubat 2016 tarihinden itibaren akademik teşvik ödeneği ödenmesine başlanacaktır. Üniversitelerimizin 2015 yılına ilişkin başvuru takvimini hazırlayarak 31 Aralık tarihine kadar ilan etmesi ve ivedilikle yönetmelikte öngörülen komisyonunu kurması gerekmektedir.

Yönetmelik genel anlamda kanun maddesine uygun olmakla birlikte, 5. maddesinin 13. fıkrası kanuna aykırıdır. 5. maddesinin 13. fıkrasında, “Puanlamalarda ve ödemelerde öğretim elemanının akademik teşvike konu faaliyetlerin yaptığı sırada bulunduğu kadro unvanı esas alınır” hükmü getirilmiş olup ilgili kanun maddesinde bu türden bir ayrım yer almadığı gibi, bu düzenleme hakkın kısıtlanmasını teşkil etmektedir. Örneğin, yıl içinde yükselme suretiyle bir üst unvana geçenleri, geçmiş dönemdeki başarılı çalışmalarına rağmen akademik teşvik ödeneğinden mahrum bırakmaktadır.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın