Aile şirketleri için kurumsallaşma tüyoları

-
Aile şirketleri için kurumsallaşma tüyoları

Dünyada birinci kuşak tarafından kurulan her 100 aile şirketinden sadece 3 tanesi 3. kuşağa kadar yaşayabiliyor. Öte yandan aile şirketlerinde oldukça nadir de olsa 750 yaşına ulaşmış olanları görmek de mümkün.

Parasut-Sean-X.-Yu-www.gidahatti.com“Kuşaklar boyu yaşayan ve büyüyen aile şirketleri” kurabilmenin yolu ise şirket, ortaklar ve aile arasında kesin sınırlar çizen, kurumsallaşmış bir aile şirketine dönüşmekten geçiyor. Aile şirketlerinin kurumsallaşması hakkında bilinmesi gerekenleri paylaşan Paraşüt’ün Kurucu Ortağı Sean X. Yu, aile şirketini kuşaklar boyu süren çalkantılı tarihinin yükünden kurtarıp kurumsallaşmaya adım atmak isteyenler için yol haritasını anlattı.

Aile şirketi nedir?

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sürecindeki tüm yetkilerin aile bireylerinde toplandığı şirketler aile şirketleridir.

Aile şirketlerinin güçsüz ve güçlü noktaları nelerdir?

Aile şirketlerinde sıklıkla aile ve şirket kavramları birbirine karışır. Şirket içi görevler ve sorumluluklar aile bireyleri arasında yetenek ve deneyime bakılmaksızın dağıtılır. Hatta bazen kişilere özel konumlar yaratılır.

Kurucu patronların karakteristik özellikleri; girişimci bir ruha, karizmatik bir kişiliğe, doğal liderliğe, risk alabilme yeteneğine ve vizyona sahip olmalarıdır. Ancak belirli bir ölçeğe ulaşıldıktan sonra patronun bu özelliklerinin doğası gereği her şeyi denetim altında tutmak istemesi işleri çıkmaza sokabilir. Kurumsallaşma ve profesyonellerle çalışma ihtiyacı doğan bu noktada aile şirketleri bu doğal sürece karşı direnç gösterir. Kurucunun, şirketin tüm yönetim fonksiyonlarını kendi etrafında toplaması, şirketin yönetim zafiyeti yaşamasına neden olur.

İkinci ve üçüncü nesillerin de şirket yönetimine katılması şirket ve aile içi huzursuzlukların artmasına neden olabilir. Nesiller arası çatışmalar yönetim zafiyetini arttırır.

Diğer yandan;

Şirketin bilgi birikiminin korunması, rekabet gücünü arttırır.

Kurumsal şirketlerin temel performans belirleyicisi olan “karlılık”, stratejik karar alma süreçlerini sekteye uğratabilirken aile şirketlerinde stratejik kararlar daha kolay alınabilir.

Kurumsal şirketlerin hantallaşma riski vardır. Aile şirketleri daha hızlı, çevik hareket edebilir.

Kurumsallaşma nedir?

Belirli bir ölçeğe ulaşıldıktan sonra ortaya çıkan yönetim ve organizasyon sorunlarının aşılması için kişilerden bağımsız bir yapının oluşturulmasını sağlamak kurumsallaşmadır.

Aile şirketlerinin kurumsallaşmasında 7 temel konu

Ortaklar/hissedarlar sözleşmesi

Aile anayasası

Vizyon ve misyonun net olarak belirlenmesi

Yönetim Kurulunda bağımsız üyeler

İş planının (kısa, orta ve uzun) olması

Uzman profesyoneller ile çalışmak ve tüm çalışanlarda menfaat birliği sağlanması

Bağımsız dış denetim ve iç denetim mekanizmalarının yerleşmesi

iş-adami-www.gidahatti.colAile şirketlerinde işleyiş nasıl kurumsallaşır?

Şirket içindeki iş ve görev tanımları net olmalıdır.

Şirket içi kurallar ve yönergeler belirlenmelidir.

İşletmedeki (Personel, mali işler, üretim, pazarlama vb.) birimlerin iş akışları tespit edilmeli ve bunlar yazılı hale getirilmelidir.

Yetki ve sorumluluklar objektif ve net olarak tespit edilmelidir.

Kararlar sorumluluklar dahilinde tartışma ve ikna yöntemi ile alınmalıdır.

Yetki ve sorumluluklar, o yetkiyi veya sorumluluğu taşıyabilecek doğru kişilere verilmelidir. Duygusallıklara izin verilmemelidir.

Küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmesini desteklemek hedefiyle 2013 yılından bu yana web tabanlı fatura ve finansal yönetim hizmeti veren Paraşüt’ün kurumsal web sitesinden daha fazla bilgi almak mümkün.

www.parasut.com

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın