AB, Türkiye fonlarında 105 milyon avro kesintiye gitti. Peki ama neden?

-
AB, Türkiye fonlarında 105 milyon avro kesintiye gitti. Peki ama neden?

Avrupa Birliği (AB) ‘Türkiye’nin Avrupa standartlarından sapmasını’ gerekçe göstererek, 2018 bütçesinde Türkiye için öngörülen fonlarda 105 milyon avro kesintiye gidilmesini kararlaştırdı. AB’nin 2018 Bütçesi’nde Ortak Tarım Politikası için 59 milyar avro ödenek ayrıldı.

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin bütçe görüşmelerinde AB’nin 2018 yılı bütçesi üzerinde uzlaşıya varıldı.

avrupa-parlamentosu-gidahatti“Siyasi” gerekçeli ilk fon kesintisi

Görüşmelerde, AP üyesi milletvekillerinin, Türkiye’de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanında geriye gidiş olduğu gerekçesiyle katılım öncesi fonlarda kesinti yapılması için gerektiği iddiasıyla, AB bütçesinde değişiklik yapılması talebi kabul gördü ve Türkiye için öngörülen Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) bütçesinde 105 milyon avroluk kesinti yapılmasına karar verildi. Bu kararla AB, ilk defa Türkiye’ye yönelik siyasi gerekçeli fon kesintisi uygulayacak.

AP Bütçe Raportörü Siegfried Mureşan, kesintiye gerekçe olarak “Türkiye’nin Avrupa standartlarından sapmasını” gösterdi. Gelecek yılki AB bütçesinde Türkiye için öngörülmüş katılım öncesi fonlarda 105 milyon avro kesintiye gidileceğini bildiren Mureşan, buna ek olarak, Türkiye için 70 milyon avro tutarında bir rezervin muhafaza edileceğini, bu fonun “Türkiye’nin demokratik standartlar, insan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü alanlarında Avrupa standartlarına yakınlaşması durumunda kullanılacağını” kaydetti.

ab-turkiye-gidahattiAB’nin 2018 yılı bütçesi

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun, Jean Claude Juncker başkanlığındaki AB Komisyonu’nun siyasi önceliklerinin bir yansıması olarak anlaşmaya vardığı 2018 yılı bütçesi, taahhüt tarafında 160,1 milyar avro, ödemeler tarafında ise 144,7 milyar avro olarak oluşturuldu.

2018 bütçesinde, bütçenin neredeyse yarısına karşılık gelen 77,5 milyar avroluk bölümü Avrupa ekonomisini güçlendirmek, üniversite ve şirketlerin küresel rekabet gücünü artırmak amaçlı faaliyetler için kullanılacak. Juncker Planı’nın çekirdeğini oluşturan Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu’na (EFSI) 2 milyar avro, küçük ve orta ölçekli şirketlere (COSME Programı) 354 milyon avro aktarılacak.

tarim-sektor-gidahattiOrtak Tarım Politikası için 59 milyar avro

AB’nin araştırma ve yenilikçilik programı olan Ufuk 2020’ye (Horizon 2020) 11,2 milyar avro, Avrupa Yapısal Yatırımlar Fonu’na toplam 55,5 milyar avro aktarılırken, Ortak Tarım Politikası için 59 milyar avro ayrıldı.

Gençlik İstihdamı Girişimi için 350 milyon avro öngörülürken, Avrupa Savunma Fonu’nun hayata geçirilmesi sonrasında, yenilikçi savunma teknolojileri ve ürünlerindeki ortak araştırmalara kaynak sağlamak için 40 milyon avro, Göç yönetimi ve güvenlik konusundaki güçlüklerle mücadele için yaklaşık 4,1 milyar avro ayrıldı. Önceden ayrılan kaynaklarla birlikte bu politika alanında 2015-2018 döneminde toplam 22 milyar tutarında kaynak ayrıldı.

AB Konseyi’nin onayladığı bütçe, 30 Kasım’da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir