AB Endüstrisi Tarımda İnovasyon Çağrısı yaptı

-
AB Endüstrisi Tarımda İnovasyon Çağrısı yaptı

Tarım-Gıda Zinciri Koalisyonu: AB Endüstrisi Tarımda İnovasyon Çağrısı yaptı. Önde gelen AB tarım ve gıda sektörleri, inovasyonun yasa yapma süreçlerinin her aşamasında göz önünde bulundurulması çağrısını tekrarladı. 7. Avrupa İnovasyon Zirvesi ‘inovasyon prensibine’ destek vermeyi kabul etti. Bu sayede mevzuat sürecine sağduyulu ve bilimsel bir yaklaşım getirilerek AB tarım sektörünün uzun vadede rekabetçi olmasının garantilenmesi amaçlanıyor.

Tarım-Gıda Zinciri Koalisyonu (AFCC) Başkanı olarak konuşan Avrupa Yem Üreticileri Federasyonu (FEFAC) Genel Sekreteri Alexander Döring, AB tarım-gıda sektörünün gelecekte karşılaşılacak tarım ve gıda güvencesi sorunlarına çözüm bulabilmek için teknolojik inovasyonda en önde olması gerektiğini ve politikacıların bunu göz ardı edemeyeceğini söyledi. Alexander Döring sözlerine şu şekilde devam etti: “Mevzuata ilişkin önlemler yatırımı teşvik etmelidir. Piyasaya yeni ürünler sürmeli ve bu süreçte daha az mevzuat engeli olmasını sağlamalıyız. Küresel piyasada rekabetçiliğimizi sürdürmeliyiz.”

AB Tarımı için Akıllı Düzenleme

‘AB Tarımı için Akıllı Düzenleme’ müzakereleri sırasında AFCC ve Biyolojik Temelli Sektörler Konsorsiyumu (BBI JU) gıda güvencesini iyileştirmekte, kaynakları verimli kullanan sürdürülebilir tarımı teşvik etmekte ve biyo-merkezli bir ekonomiye geçişte inovasyonun değerini gösterdi. BBI JU, biyolojik temelli endüstriler alanındaki bir özel-kamu ortaklığı olup Avrupa döngüsel ekonomisini yaymakta ve fosil temelli ürünlerden biyolojik temelli ürünlere geçişi desteklemektedir. Sektör temsilcileri aynı zamanda AB’de yatırımı caydıran ve dolayısıyla AB’de inovasyonun önünde engel oluşturan unsurlar olarak ağır idari yükleri, yüksek maliyetli uyum prosedürlerini ve işlevsel olmayan mevzuat sistemlerini gösterdi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Parlamento Üyesi Anthea McIntyre küresel nüfus arttıkça sağlıklı gıda ve ideal beslenme talebini karşılamanın dünyanın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olduğunu, teknolojik inovasyonun çözümün çok önemli bir parçası olduğunu, özellikle tarım teknolojilerinin tarımı daha üretken ve daha sürdürülebilir yapma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Döngüsel ekonomi

BBI JU yönetici müdürü Philippe Mengal, tarım ve gıda endüstrisinin yan ürünlerinin genelde yem ve gübre olarak kullanıldığını, Biyolojik Temelli Sektörler Konsorsiyumu’nun bu kaynakların yeni uygulamalarda değerlendirilmesi için önemli fırsatları keşfetmeyi hedeflediğini söyledi. Philippe Mengal, BBI JU’nun sürdürülebilir döngüsel bir ekonominin gerçekleştirilmesi için araçlar vereceğini ve gıda üretimiyle ilgili anlaşmazlıklardan kaçınmak için biyokütlelerin sürdürülebilir bir şekilde dolaşımını sağlayacağını sözlerine ekledi. AFCC ve BBI JU üyeleri çalışılabilir mevzuat sistemlerinin ve bilim esaslı politikaların AB tarım sektöründe büyüme, yatırım ve inovasyonun en iyi garantisi olduğuna ve üretken, sürdürülebilir ve dirençli bir tarım temeline sahip olmamıza olanak tanıdığına inanmakta.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın