2015’te çiftçinin üçte biri süne mücadelesi yapmadı

-
2015’te çiftçinin üçte biri süne mücadelesi yapmadı

2015 yılında süne popülasyonu ekonomik zarar eşiğinin üzerinde olan 6 milyon 280 bin 17 dekar alanda ilaçlama kararı alındı. 22 ilde 4 milyon 105 bin 727 dekar alanda kimyasal mücadele yapılırken, ilaçlama kararı alındığı halde çiftçiler tarafından 2 milyon 174 bin 290 dekar alanda ilaçlama yapılmadı.

Hububatın en önemli zararlısı olan süne ile mücadelede 2015 yılında yapılan çalışmalar açıklandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2015 yılı faaliyet raporunda süne mücadelesi ile ilgili verilen bilgide, 2015 yılında 550 ekip ile 54 ilde, 9 bin köyde 39.2 milyon dekar alanda süne sürveyleri yapıldığı kaydedildi.

“Süne Mücadelesi Ülke çapında süne ile bulaşık olan tüm hububat alanlarında süne mücadelesi çalışmaları yapılmaktadır” denilen raporda şu bilgilere yer verildi:

9 BİN KÖY SÜNE SÜRVEYLERİ YAPILDI

“2015 yılında; 550 ekip ile 54 ilde, 9.000 köyde 39,2 milyon dekar alanda süne sürveyleri yapılmıştır. Yapılan sürveyler sonucunda; Süne popülasyonu ekonomik zarar eşiğinin üzerinde olan 6.280.017 dekar alanda ilaçlama kararı alınmış olup, 22 ilde, 4.105.727 dekar alanda kimyasal mücadele yapılmıştır.

İLAÇLANAN ALAN SON 23 YILIN EN DÜŞÜĞÜ OLDU

İlaçlama kararı alındığı halde çiftçiler tarafından 2.174.290 dekar alanda ilaçlama yapılmamıştır. (İlaçlama yapılan alan son 23 yılın en düşük alanıdır).

Yaklaşık 33,2 milyon dekar hububat alanı ilaçlama dışı bırakılmıştır.

3,56 milyon parazitoid üretimi ve salımı yapılmış olup son 11 yılda toplam 87,76 milyon parazitoid üretim ve salımı yapılmıştır.

Mücadelenin başarısını değerlendirmek amacıyla 11.494 numune üzerinden emgi analizi yapılmış olup emgi oranı mücadele yapılan alanlarda %0,61, mücadeleye gerek duyulmayan alanlarda %0,82, mücadele gerektiği halde ilaçlanmayan alanlarda %1,75 olarak tespit edilmiştir. Ülkemiz genelinde emgi oranı ortalaması %0,85 olarak hesaplanmıştır.

SÜNE MÜCADELESİNİN EKONOMİYE KATKISI 738 MİLYON LİRA OLDU

Süne mücadelesinin Milli Ekonomiye katkısı; 738 Milyon TL olmuştur.”

ÇİFTÇİLER TARAFINDAN KEPENEKLİ BÖCEK OLARAK BİLİNİR

Hububatın en önemli zararlısı olan süne, çiftçiler tarafından kepenekli böcek olarak da bilinir. Süne, yaz sonundan ilkbahara kadar geçen süreyi kışlak denilen dağ ve tepelerde meşe, geven ve kirpi otu gibi bitkilerin yaprakları altında ve arasında geçirir.

İlkbaharda ısınan hava ile birlikte kışlaklardan uçarak genellikle Nisan ayı sonunda ekili alanlara iner. Orada bir süre beslenen erginler çiftleşir ve yumurta bırakırlar. Filizi yeşil renkteki yumurtalardan çıkan yavrular danede emgi yaparak büyük ölçüde zararlı olur. Temmuz ayı sonlarında gelişimini tamamlayan yeni nesil erginleri kışlaklara çekilir.

Süne, zararını hububatın bütün gelişme dönemlerinde yapar.

www.tarimdanhaber.com

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir