2014 yılı satın alma gücü verileri açıklandı

-
2014 yılı satın alma gücü verileri açıklandı

Kişi başı tüketim AB ortalamasına göre %51 ila %141 arasında değişiyor!

Fiili Bireysel Tüketim, hanelerin maddi refah ölçüsüdür. 2014 yılında Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler genelinde satın alma gücü standartlarındaki kişi başı fiili bireysel tüketim Bulgaristan’da %51, Lüksemburg’da %141 olmak üzere değişiklik gösteriyor.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayınlanan bu veriler, yeniden düzenlenmiş satın alma gücü paritesi, güncel gayri safi yurtiçi hasıla ve nüfus rakamlarına dayanıyor.

Avrupa Birliği Üyesi on ülke Avrupa Birliği ortalamasının üstünde

Kişi başı fiili bireysel tüketim kayıtlarına göre on Üye Devlet 2014 yılında Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer alıyor. Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler arasında Lüksemburg Avrupa ortalamasının %41 üstüne çıkarak en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya ve Avusturya ortalamanın %20 üstünde. Bu ülkeleri Avrupa ortalamasının %10 ila %15 üzerinde olan Danimarka, İngiltere, Belçika, Finlandiya, Hollanda, Fransa ve İsveç takip ediyor.

Üye Devletlerden on iki tanesi kişi başı fiili bireysel tüketim kayıtlarında Avrupa ortalamasında iken bu ülkelerden %30’u ortalamanın altında kaldı. İtalya ve İrlanda Avrupa ortalamasının %10 altında kalırken Kıbrıs, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Litvanya ortalamanın %10 ila %20 altında kaldı. Malta, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Polonya otalamanın %20 ila %30 altında kaldı.

Kişi başı fiili bireysel tüketim kayıtlarına göre altı üye ülke Avrupa ortalamasının %30 altında kaldı. Estonya, Letonya, Macaristan ve Hırvatistan ortalamanın %30 ila %40 altında kalırken Romanya %43, Bulgaristan ise ortalamanın yaklaşık %50 oranında altında kaldı.

Geçtiğimiz üç yılda fiili bireysel tüketim çoğu Üye Devlette sabit kaldı. Ancak üç Baltık ülkesinde önemli artışlar yaşandı. Bu ülkeler Litvanya (2012 yılında %71 iken 2014 yılında %74), Letonya (2012 yılında %61 iken 2014 yılında %65) ve Estonya (2012 yılında %65 iken 2014 yılında %68). Bu ülkelerin yanı sıra Çek Cumhuriyeti (%76) ve Slovakya’da (%77) da önemli artışlar kaydedilmiştir. En önemli düşüşler ise İtalya (2012 yılında %103 iken 2014 yılında %98) ve Kıbrıs’ta (2012 yılında %95 iken 2014 yılında %90) kaydedilmiştir.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın